V INSTALACI OPTICKÝCH A METALICKÝCH KABELŮ JSME TO V ČESKÉ REPUBLICE DOTÁHLI NEJVÝŠE.

-

Sněžka 1602 m.n.m.

OBORY ČINNOSTI

Projekce – instalace – servis

Instalace strukturovaných kabeláží včetně optických datových segmentů patří do nabídky AG COM od samého začátku jejího fungování, tj. od roku 1992. S postupem času a v souladu s požadavky našich zákazníků došlo k rozšíření portfolia dodávaných slaboproudých technologií i na ostatní „nepočítačové“ slaboproudé technologie…

Více informací

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je v moderní budově považována vedle rozvodů elektřiny, vody a plynu za další nezbytnou technologii. Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW…

Více informací

Datová centra – vybavení

Pro zajištění bezpečného provozu datových center zajišťujeme dodávky následujících systémů a technologií:

  • klimatizace prostoru datového centra včetně dálkového monitoringu prostředí
  • samočinné hasicí zařízení
  • systémy řízení přístupu – kódové, kartové a biometrické identifikační systémy

Více informací

Jiné technologie

Ozvučovací systém (OS) slouží k vysílání hudební kulisy, reklamních spotů, termínovaných časových signálů a organizačních zpráv a pokynů…

Vyvolávací systémy (VS) jsou systémy pro automatizované odbavování velkého množství klientů. Řeší problém front klientů čekajících na obsloužení u jednotlivých přepážek…

Systém jednotného času (JČ) je důležitou součástí každého průmyslového objektu, obchodního domu, hotelu, úřadu, banky, školy, nádraží, …

Více informací

Bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení určené k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (budovy i venkovní prostory) nebo nežádoucí činnosti narušitele…

Elektrická požární signalizace (EPS) je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru a následně pak předání informace o vzniku požáru obsluze systému…

Uzavřené televizní okruhy (CCTV) jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející se oblastí v ochraně majetku. Jsou také vhodným doplňkem systému EZS…

Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, jehož základním úkolem je zabránit v přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor nebo k utajovaným informacím…

Více informací